Friday, October 18, 2013

हकार... सगर राति‍ दीप जरय निर्मली-कथा गोष्‍ठीककथा मि‍लन सदाय-सगर राति‍ दीप जरय
स्‍थान- माणि‍क राम बैजनाथ बजाज धर्मशाला- ि‍नर्मली (सुपौल)
दिनांक- 30 नभम्‍वर 2013 (शनि)
सभ साहि‍त्‍य प्रेमी (पाठक-श्रोताआलोचक-समालोचककथाकार-उपन्‍यासकार इत्‍यादि) सँ विन्रम आग्रह-अनुरोध-नि‍वेदन जे जहि‍ना आइ धरि‍क उपस्‍थि‍ति‍ अपने लोकनि‍ दैत साहि‍त्‍यक (कथा साहि‍त्‍य) वि‍कासमे योगदान करैत रहलि‍ऐ हेन तहि‍ना मात्र नै बल्‍की तहूसँ बेसी बढ़ि‍-चढ़ि‍  अग्रि‍म गोष्‍ठीमे भाग  ऐ दीर्घकालीन कथायात्राकेँ सफल बनाबी।

संयोजक-
उमेश मण्‍डल


9931654742