Friday, December 30, 2011

नीलम फिल्म्स आ गोपाल पाठकक करतूत- मैथिली फिल्म्सक एकटा खुलासा (श्री रामभरोस कापड़ि भ्रमर जीक रिपोर्ट)

रामभरोस कापड़ि भ्रमर जी द्वारा मैथिली फिल्म्सक एकटा खुलासा- एकता आ बसन्त (वास्तव मे ई १६ बर्ख पुरान श्री रामभरोस कापड़ि भ्रमरक "एकटा आओर वसन्त"सीरियल, मिथिलांचल फिल्म्स, निर्मात्री सरस्वती चौधरी- जे अखन नेपालमे सांसद छथि, केर चोरि कएल फिल्म्स सी.डी. छी, नाम बदलि कऽ आ निर्माता गोपाल पाठक कऽ कऽ नीलम कैसेट्सकेँ श्री गोपाल पाठक बेचि देलनि। )

भ्रमरजीक पत्र

No comments:

Post a Comment